25 Mart 2014 Salı

Paragraf Egzersizi: Paragraf Açma Yolları


Sevgili dostlar, aşağıdaki metnin paragraflarını farklı şekillerde açarak üç ayrı düzenleme yapacağız. Çalışmamızı aşağıda belirtilen yazıtiplerinden biri ile, 20x20 cm.’lik bir kare içerisinde oluşturacağız. Çalışmaların herbirinde ayrı yazı tipi kullanabilirsiniz.

1- Düzenlemeyi yaparken 10 pt yazı büyüklüğü kullanın.
2- Düzenlemeyi sadece Helvetica, Univers, Frutiger, Sabon ya da Garamond yazıtiplerinden birinin, regular stiliyle yapın.
3- Farklı hizalama biçimleri (sağlı, sollu, ortalı, tam blok) kullanabilirsiniz.
4- Satır aralığı (leading) ve harf aralıkları (kerning) size kalmış. 
5- Metni sayfada dilediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz; cesur denemelerden kaçmayın!


Dikkat!
“¶”: Bu simge paragraf sonlarını göstermekte. Bu simgeden sonra başlayan kısım yeni bir paragraf. Bu simgeyi çalışmanızda kullanmayacaksınız. Yazıyı yerleştirirken boşluklara, bölüntülere ve imla kurallarına dikkat; bu kurallarla ilgili yapılan yanlışların düzenlediğiniz metni “bozuk” gösterdiğini unutmayın! 

KULLANILACAK METİN
---------------------------------------------------------

Kitap, bir kenarından birleştirilerek dışına kapak takılmış yani ciltlenmiş, (kâğıt, parşömen vb. malzemeden üretilmiş) üzeri baskılı sayfaların toplamıdır. Bir yapıta ya da yapıtın bir bölümüne de kitap dendiği olur. Elektronik ortamda yayınlanan kitaplara ise e-kitap yani elektronik kitap denir. Kütüphanecilikte, dergi, bülten ya da gazete gibi süreli yayınlardan ayırt etmek için “monograf” olarak da adlandırılır. Kitap kelimesi Arapça kökenlidir. Arapça’da “yazılı olan” anlamına gelen “kitab” sözcüğü, “yazmak” anlamına gelen “ketebe”den türemiştir. Türkçesi ise “bitig”, diğer yazılışlarıyla “bitik” ya da “betik”tir. Kaşgarlı Mahmud’un Bağdat’ta 1072 - 1074 yılları arasında yazdığı Türkçe Arapça sözlük olan Divânu Lügati’t-Türk adlı yapıtında kitap sözcüğünün karşılığı Türkçe “bitig” olarak geçmektedir. Orhun Yazıtlarında da kitap sözcüğü “bitig” olarak geçer. 19. yüzyıldan itibaren, Sanayi Devrimi’nin doğal sonucu olarak, selüloz esaslı endüstriyel kâğıt üretimi yaygınlaştı. Bu tür kâğıt, dokuma-lif esaslı kâğıttan çok daha ucuz olduğu için her türden kitabın genel okuyucuya büyük miktarlarda ve ucuz sunulmasını sağlamakla birlikte, asit içerdiği için zamanla bozulur. Kitaplar tercihen fazla ışık, özellikle de doğrudan güneş ışığı almamalıdır. Normalin üstünde ısı ve nem de kitaplara zararlıdır.

---------------------------------------------------------

K O L A Y  G E L S İ N!